Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności serwisu


Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest firma Ślimak AMES Spółka Jawna, z siedzibą w Muninie przy ulicy Wspólna 10, o numerze NIP: 7922295705.Dane osobowe


 • 1. W momencie rejestracji lub wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z serwisu, użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu, czyli imię i adres email.
 • 2. Serwis nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.
 • 3. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji i edycji konta są przetwarzane w celach:
  • kontaktu z Administratorem,
  • przesyłania wiadomości systemowych (np. informacje o usunięciu konta lub ogłoszenia),
  • w celach analitycznych i statystycznych – by Administrator mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.
  • w celu świadczenia użytkownikowi usług związanych z prowadzeniem i obsługą ogłoszenia w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia ogłoszenia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • 4. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.


Kwestie techniczne


 • 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas dodania ogłoszenia, adres IP). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych.
 • 2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych.
 • 3. Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników. Serwis nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.
 • 4. Serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.) podawane dobrowolnie przy zamieszczaniu ogłoszenia w serwisie. Dane te wykorzystane zostaną w celu badania preferencji użytkowników serwisu, jak również do analiz statystycznych.


Prawa Użytkowników


Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


Postanowienia końcowe


 • 1. Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator serwisu.
 • 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email
kontakt@pomocnik-studenta.pl

Zobacz również:

https://cyber-promotor.pl/
Szybka wycena