facebookIcon
Dodaj ogłoszenie

Skonsultuj pisanie pracy z profesjonalistami

fota
Masz problem z napisaniem pracy dyplomowej? Skorzystaj z e-konsultacji jakie oferuje serwis pisania prac Diploma.pl. Pomoc w pisaniu prac odbywa się zdalnie za pomocą platformy e-learningowej, dzięki czemu będziesz miał stały kontakt z Redaktorem prowadzącym.

Oferujemy konsultacje w zakresie:

  • doradztwa w wyborze tematu pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej, doktorskiej
  • opracowania koncepcji pracy dyplomowej
  • propozycji planu pracy oraz zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów
  • prowadzonych badań (dobór metodologii oraz narzędzi badawczych)
  • analizy i interpretacji wyników badań naukowych
  • doboru literatury przedmiotu
  • formatowania pracy dyplomowej (pełne redagowanie tekstu pracy naukowej oraz oprawa graficzna pracy)
  • korekty błędów

 • Korzyści współpracy z Diploma.pl

   • profresjonalna realizacja przez kompetetnego Redaktora z tytułem mgr lub dr
   • płatność w kilku ratach 0 %
   • poprawki na każdym etapie w cenie
   • sprawdzenie programem antyplagiatowym na życenie w cenie

  • Oferta dotyczy następujących opracowań naukowych:


   • Piszemy również biznesplany na zlecenie pod dotację z UE oraz GUP.

   • Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w pisaniu pracy dyplomowej, wystarczy odwiedzić witrynę Diploma.pl lub skontaktować się pod adresem:

   • Zapraszamy,
   • Diploma.plPartnerzy: